galéRia

Kontaktné údaje

eRko – HKSD, Územie Spiš

Hlavná ulica 52/35, Granč- Petrovce, 053 05

IČO: 00605093, DIČ: 2020848214

IBAN: SK67 8330 0000 0029 0128 4601

Banka: FIO a.s.

Právna forma: občianske združenie

Štatutár: Mgr. Peter Forgáč

 

Údaje na 2 %

eRko – HKSD, Územie Spiš

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Spiš

Adresa: Hlavná ulica 52/35, 053 05 Granč – Petrovce

Právna forma: občianske združenie

IČO: 006050930105

Chceš NEWSLETTER?

Ročná téma: DOBRODRUŽSTVO POKOJA

logo-majak

eRkoLIVE

územný kalendáR

no event

Celoslovenský eRko kalendár

faRský kalendáR

no event