Vysielacia sv. omša

Vysielacia svätá omša koledníkov Dobrej noviny sa uskutočnila aj v našom území Spiš. Spoločne sme sa stretli v sobotu 10. decembra v kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni. Svätú omšu celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Obetným darom tohto roku boli ponožky, ktoré sme potom odovzdali do krízového centra v…

Spišská územná duchovná obnova

Všetkých eRkárov územia Spiš srdečne pozývame sa duchovne obnoviť počas adventu do Letanoviec 2.-4.12.2016. Témou duchovnej obnovy bude moja živá viera. Hosťom bude náš eRkár, diakon Filip Orlovský. Kapacita je max. 20, preto sa treba prihlásiť čím skôr, ale najneskôr do 22.11.2016. Účastnícky príspevok je  8 €. Prihlasovanie tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62HrZLh0xrtFy0262zGzQDTI_Hcx6k57NRw54-WDEksreIQ/viewform?c=0&w=1

DČP 2016

Mesiac október sa v eRku nesie v znamení Detského činu pomoci a tak tomu bolo aj tento rok. Motivačnou témou DČP 2016 boli slová sv. otca Františka, aby sme sa stali šampiónmi lásky. Do tohtoročného DČP sa zapojilo na Slovensku 125 obcí a samozrejme medzi nimi nechybali ani stretká a farností z nášho územia Spiš.…

Spišský územný snem

Ahojte eRkári 😀 srdečne Ťa pozývame na eRko ples Spišiakov do Letanoviec, ktorý je pre animátorov a vedúcich v eRku a tiež si môžte pozvať aj svojich partnerov. Je potrebné sa na túto akciu prihlásiť na tomto formulári https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvS9jO4ogHx5kmz9g18QcJBg4tLllM0nCFgIQMX1lEe1RjaA/viewform . Prihlásiť sa je možne do 12. novembra. Začneme o 17:00 sv. omšou v kostole a…