V Spišskej Belej od 7. do 9. apríla sme vyškolili 23 účastníkov z nášho územia Spiš pre dobrovoľnícku službu animátora hlavne na eRko stretkách s deťmi.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit