13. mája 2017 sa v Levoči na 15. misijnej púti detí stretlo 1226 pútnikov z toho 879 detí. Spolu sme oslávili 100 rokov od Fatimských zjavení a detí mali možnosť stretnúť sa s fatimskými deťmi Luciou, Hyacintou a Františkom. V rámci moderovaného programu sme vytvorili najväčšie ľudské M a spoločne sme naším mamkám a nebeskej Matke Panne Márii zakričali trikrát MAMA JE NAJ :) Na záver celej púte nás vo sv. omši povzbudil spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Priebeh celej púte zabezpečilo 35 dobrovoľníkov. Detí na púť dopravilo spolu 23 autobusov z 57 rôznych farností a nechýbali ani farnosti z Banskobystrickej diecézy a Košickej arcidiecézy. Ďakujeme všetkým za vašu účasť. :)

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit