V dňoch 10.-12. novembra 2017 sa na Spišskej Kapitule uskutočnilo územne stretnutie animátorov – USA. USA sa zúčastnilo 40 animátorov z celého územia Spiš. Spolu sme sa zúčastnili aj na vyvrcholení a zavŕšení jubilejného roku svätého Martina v katedrále sv. Martina. Po slávnostnej svätej omši v sobotu na sviatok svätého Martina, patróna Spišskej diecézy sme na biskupskom úrade navštívili nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku. Po obede nasledovali workshopy našich hostí manželov Čaučíkovcov, manželov Biroščákovcov a eRko kňaza o. Tomáša Tarčáka. Večer nasledoval slavnostný galavečer oceňovania významných osobností eRka a po ňom voľná zábava až do neskorej noci :)

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit