Vysielacia svätá omša koledníkov Dobrej noviny sa uskutočnila aj v našom území Spiš. Spoločne sme sa stretli v sobotu 10. decembra v kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni. Svätú omšu celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Obetným darom tohto roku boli ponožky, ktoré sme potom odovzdali do krízového centra v Starej Ľubovni. Vyzbieralo sa 480 párov ponožiek. Po sv. omši sme sa presunuli do cirkevnej školy sv. Cyrila a Metoda, kde deti mali pripravený program. Podujatia sa zúčastnilo 325 deti a 109 animátorov z 24 farnosti. Prajeme vám veľa požehnania pri koledovani :)

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit