Peter Forgáč

Koordinátor

Ivana Havránková

Programová koordinátorka

Tomáš Tarčák

Kňaz

Dada Verešpejová

Administrátorka

Martin Duda

VOC Dolný Spiš

Patrícia Pružinská

VOC Sever

Veronika Kovalčíková

VOC Spiš

Tomáš Andor

Člen ÚT

Mária Stanislavová

Člen ÚT